Ruta

Na cijeloj ruti pronaći ćete 22 postaje s tablama  –  od kojih su Vam na raspolaganju 4 info-table s planom položaja, 17 interaktivnih tabla i jedna info-tabla  za Domovinski muzej u Unterwartu (Dolnjoj Borti).

Pogledajte detaljne podatke o pojedinim dionicama na predstavljenoj karti ili isprintajte za sebe PDF-dokument  plana putovanja >> Postaje Lebenswart (PDF)


Lebenswart auf einer größeren Karte anzeigen

Ruta staze „LEBENSWART“ se dijeli na dva dijela:
1. krug preko Sigeta, Spitzzickena (Hrvatskog Cikljina), Eisenzickena (Nimškog Cikljina) i St. Martina s ukupnom dužinom staze od 22 kilometra 
2. krug preko Rotenturma (Verešvara) prema  Oberdorfu, a zatim preko Unterwarta (Dolnje Borte) do Oberwarta (Borte) s ukupnom  dužinom od 17,5 km

Obje rute su izrazito pogodne za obiteljske izlete, raznolike su, s malobrojnim napornim uzbrdicama i, naravno, također su vrlo interesantne i za šetače!  

  • Drom
  • Ruta
  • Útirány
  • Die Route