"Lebenswart"

Oko Warta kruže bezbrojne priče, koje kao da se same od sebe pripovjedaju: iz kamenih drveća, životnih rijeka, snenih kuća…   Ovdje se poezija nekadašnjeg osamljenog pojasa Pinke saživljuje sa zanimljivim činjenicama burne povijesti i korisnim znanjem o prirodi:   na četverojezičnim, interaktivnim info-tablama, kojima se možete diviti na 21 postaji ugodne biciklističke i pješačke staze „Lebenswart“, koja kao da je stvorena za obitelj. 
Uz tekstove gradišćanskog književnika Petera Wagnera možete na postajama također i zakoračiti u svijet bajki. Priroda, doživljaj i poezija stapaju se ovdje u jedinstvenu cjelinu.


Pogledajte detaljne podatke o pojedinim dionicama na predstavljenoj karti ili isprintajte za sebe PDF-dokument  plana putovanja >> Postaje Lebenswart (PDF)

  • Lebenswart
  • Lebenswart
  • Lebenswart
  • Lebenswart